Hodnoty firmy

Úvod Hodnoty firmy

Hodnoty firmy ktorými sa riadime v BlueBird s.r.o.

Ochota - pre zákazníka urobíme viac ako čaká, aj nad rámec našich povinností.
Priateľskosť - so všetkými zákazníkmi a obchodnými partnermi jednáme priateľsky, ochotne a s úctou.
Inovatívny prístup - prinášame kreatívne riešenia a pre zákazníka výraznú úsporu peňazí a času.
Kvalita - poskytujeme nadštandardnú kvalitu a dostupnosť služieb.
Korektnosť - plníme dohodnuté záväzky aj v prípade, že sa záväzok ukáže ako pre nás nevýhodný.

Vzťahy v našej firme udržujeme čisté a priateľské.
Ceníme si otvorenosť a inovatívny prístup zamestnancov a náležite ho odmeňujeme.
Každý zamestnanec má nárok otvorene a priamo hovoriť o svojich potrebách a požiadavkách. Zároveň očakávame, že bude poukazovať na nedostatky firmy, bez ohľadu na ich pôvod.

Copyright 2015 - 2020 © printcentrum.sk